Text

Byggeprosessen

Text

Fra drøm til hjem


Ditt første møte med Mesterhus sin byggmester
Då ditt første møte med Mesterhus sin byggmester skal du be om å få utarbeidet et tilbud med tegninger, pris og beskrivelse basert på dine innspill. Avtal gjerne et tidspunkt for befaring på tomten, slik at dere kan bli enige om hva tilbudet skal omfatte. Vi har samlet mange av våre kundetilpassede
hus i en egen tegningsbank. Byggmesteren kan vise deg mange eksempler på hus som ikke er med i denne husboken.

Du kan også selv gå inn på mesterhus.no under «Våre hus» og lete i Mesterhus sin tegningsbank


Den viktige tomtebefaringen
Huset skal passe perfekt til tomten. En grundig tomtebefaring gir deg mye. Først bør du forsøke å se for deg drømmehuset plassert på tomten. Skritt opp målene for å sjekke at huset virkelig passer på din tomt. Sjekk deretter hvordan utsikten vil bli fra vinduer og balkonger etc. Fornøyd med det? Ta noen bilder og last inn på din PC. Ved hjelp av vår boligplanlegger på mesterhus.no kan du velge hus og se hvordan dette passer din tomt.


Tid for tegning og tilbud
Et par uker etter at du har fått tilbud og gjennomført tomtebefaringen med byggmesteren, er det på tide med et møte for gjennomgang av tegninger, priskalkyle og leveranse. Vanligvis benyttes en standard leveringsbeskrivelse. Les den grundig. Avtal et nytt møte for gjennomgang av forandringer når du har studert papirene. Be om å få med deg brosjyren «Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som er boligkjøper eller boligbygger». Her gir vi deg best mulig informasjon om de valg og muligheter du harnår du bygger et Mesterhus.


Det viktigste møtet - kontraktsmøtet
Vi setter alltid av god tid til kontraktsmøte. Her gjennomgår vi nøye tegninger, priser, kontrakt og leveringsbeskrivelse. Still spørsmål! I Mesterhus følger vi de strenge kravene i Bustadoppføringslova. Det betyr at du får en skriftlig kontrakt utarbeidet i samarbeid med Forbrukerrådet. Du får også en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten. Her kan du lese mer om Forbrukerrådets tips om hva en kontrakt bør inneholde: www.forbrukerradet.no. Alle kontrakter inngås med den lokale Mesterhusbyggmesteren som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter. Mesterhus Norge er ikke kontraktsrettslig part i den enkelte byggesak.

 

Under prosjekteringen bygges huset på papiret
Før noe kan bygges, må byggmesteren utarbeide arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og materiallister. Dette er en oppgave byggmesteren kan være behjelpelig med, eller han benytter seg av et arkitektkontor.


Oppstartsmøte
Når byggesøknaden er godkjent og byggingen skal i gang, er det vanlig med et oppstartsmøte. Her vil byggmesteren gjennomgå en sjekkliste for å forsikre seg om at det som er avtalt eller skal avklares, faktisk blir avtalt. Nå vil dere treffe vedkommende som skal være byggeleder eller kontaktperson for dere under hele byggeprosessen. Finansieringen skal også være avklart. Sikre pengetransaksjoner for begge parter.

Byggmesteren skal sørge for en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser. Fire uker før oppstart må dere ha levert sikkerhet for betaling fra bank eller en annen kredittinstitusjon. Kvalifiserer du og det nye huset for gunstig husbanklån? Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken.

 

Grunnmuren er grunnlaget for et problemfritt hus
Å bygge grunnmur kan man ta hånd om selv, eller overlate til byggmesteren. Skal du stå for arbeidet, anbefaler vi å bruke et godkjent firma hvis du ikke selv har nødvendig kompetanse. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig både i plan og høyde. Den skal kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset.

 

Råbygget. Det ligner huset ditt
Kan man gjøre noe selv? Er du fingernem selv, bør du høre med din byggmester hva du har lov til å gjøre på egenhånd.

 

Tid for overtagelse. Det ble som avtalt
Før du tar huset i bruk gjennomfører vi en formell overtagelsesforretning med skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på du har fått det du er blitt lovet. Etter en felles befaring av det ferdige huset, fører byggmesteren en protokoll som påpeker eventuelle mangler og tidsfrist for utbedring av disse. Når du har betalt, overtar du nøklene, og huset er ditt. Etter overleveringen har du en garantiperiode på fem år.


For denne perioden har byggmesteren stilt sikkerhet i form av en bankgaranti. Ett år etter innflyttingen foretar vi en garantibefaring i huset for å være sikre på at du er fornøyd og at alt virker som det skal. Hos oss kommer tryggheten først. Velkommen til ditt nye hjem!


Text

Kontakt

Røskeland
5281 Valestrandsfossen
E-post: oystein@mosevoll.no
Tlf: 908 85 109

Org nr 995698943


Googlemap
Form2
Name
Please fill name field
E-mail
Please fill e-mail field
Message
Please fill message field
Send
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon